Hej

Den här veckan har vi arbetat på med de olika kärnämnena och vi har även kommit en bra bit på vägen med So-serien. Det har tyvärr varit väldigt pratigt den här veckan och vi har även mailat ut till er ett dokument från slöjdlärarna där det inte heller har fungerat de senaste veckorna. Eleverna pratar i mun på varandra, de pratar när någon annan har fått ordet, de går runt i klassrummet, skriker till varandra från bord till bord och så vidare. Vi får ta upp detta dagligen med eleverna, men det verkar inte riktigt fungera. Det börjar bli så att eleverna missar mycket lektionstid på grund av allt prat och spring i klassrummet, vilket har gjort att vi börjat diskutera hur eleverna ska ta igen denna tid som de missar.

Så här är förslaget som kommer börja redan nästa vecka:

Det kommer finns tid för att ta igen tid för slöjden under vissa raster.
På tisdagar från 14.20-15.00 kommer det läggas ut en tid där man kan sitta kvar i klassrummet och ta igen det man har missat under lektionstid under veckans gång. (Man samlar alltså på sig tid från onsdag till tisdag och får sitta av den tid man har missat på tisdag eftermiddag)

Men detta förslag hoppas vi lärare som arbetar med klassen att det ska bli lugnare och att vi får tillbaka arbetsron i klassrummet.

Nästa vecka har vi även ”Skapande skola” då kommer det några från medioteket för att ha workshop om animering. Dessa två dagar är måndag den 8/5 och onsdag den 10/5 kl. 14.30-16.00. Det var många elever från klassen som ville vara med på detta så vi fick lotta fram två elever som ska få vara med på dessa workshopsdagar. Senare i maj kommer dessa elever vara miniexperter när resten av årskurserna ska få testa på detta under en heldag. Det kan alltså vara bra för dessa två elever att ha med någon extra macka, frukt eller annat så de klarar hela dagen.

Vi har även på tisdag den 9/5 västertorpsskolans dag. Detta innebär att vi kommer ha en invigning kl 13.30 och och därefter kommer eleverna fritt få gå runt och testa olika aktiviteter. Detta kommer vara öppet fram till 16.00, men det är valfritt för eleverna att stanna kvar.

Trevlig helg!

Anna och Malin